Lid worden

Ondernemersvereniging Zeven Stromen
Postbus 43 5268 ZG Helvoirt
E-mail: info@ovzevenstromen.nl

KvK-nummer: 40220108
Rechtspersoon
RSIN: 805806180

Het lidmaatschap

Lidmaatschap bedraagt € 80,- per jaar per ondernemer. Voor de meeste activiteiten kunt u maximaal 2 personen per lid aanmelden. Details vindt u in de uitnodiging voor de betreffende activiteit.

Een lidmaatschapsjaar (=boekjaar) loopt van 1 januari t/m 31 december. Na de jaarlijkse Ondernemersdag in september betaalt u als nieuw lid geen contributie meer voor het resterende deel van het jaar. De penningmeester incasseert het lidmaatschapsgeld middels automatische incasso. De hoogte van het lidmaatschapsbedrag is door de Algemene Ledenvergadering ALV vastgesteld. Deze vindt 3-4 maanden na einde boekjaar plaats.

Als u lid wenst te worden, dan kunt u zich hiernaast inschrijven. Na inschrijving voegt het bestuur uw bedrijf toe aan de ledenpagina. U ontvangt daarna via e-mail instructies over het beheren van uw bedrijfsaccount. Uw bedrijf claimen kan dus pas na inschrijving.

Voor vragen, graag iemand van het bestuur bellen.

Aanmeldformulier