Contactgegevens

Ondernemersvereniging Zeven Stromen
Oude Rijksweg 38
5268 BV Helvoirt
E-mail: info@ovzevenstromen.nl


KvK-nummer: 40220108
Rechtspersoon
RSIN: 805806180

Doel en ambitie

Het doel van Ondernemersvereniging Zeven Stromen (OVZS) is de (gemeenschappelijke) belangen van haar leden te behartigen en verbinding tussen partijen te stimuleren. Leden van de OVZS zijn actieve ondernemers die wonen en/of werken in de dorpen Biezenmortel, Cromvoirt, Esch, Haaren en Helvoirt. Ook zorgen we voor zichtbaarheid van de ondernemers als collectief. Jaarlijks organiseren we een aantal activiteiten; leerzaam en gezellig.

Ons ledenbestand is divers, evenals de sectoren waarin we opereren. Wat ons bindt is de wil om samen te werken, te verbinden, kennis te delen en te blijven vernieuwen. Anno 2024 heeft de vereniging circa 100 leden.

Het dorpse karakter, de saamhorigheid en het lokale ‘ons-kent-ons’ koesteren we. We zetten ons dan ook op allerlei manieren in om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze dorpen. Bijvoorbeeld met onze kennis, producten of diensten.

Ons motto is niet voor niets: Ondernemersvereniging Zeven Stromen verenigt, versterkt en stróómt.

Uiteraard trekken het bestuur en/of een ledenvertegenwoordiging, waar nodig samen op met ondernemerscollectieven uit de regio.

Geschiedenis

Al 50 jaar, sinds 1974, verenigen zich ondernemers in de groene en waterrijke regio tussen Tilburg en Den Bosch. De wettelijke voorganger van Ondernemersvereniging Zeven Stromen is de Ondernemersvereniging Haaren (OVH). Deze ontstond in april 1997 uit het samengaan van de ondernemersverenigingen uit Esch, Biezenmortel en Helvoirt met de ondernemersvereniging uit Haaren.

Ondernemersvereniging Zeven Stromen dankt haar naam aan de zeven beekjes die het grondgebied van de vijf dorpen doorkruisen: Zandley, Broekley, Essche Stroom, Raamse Loop, Ruysbossche Loop, Ruysbossche Waterloop en Nemer.

Toen de gemeente Haaren eind 2020 ophield te bestaan, ging OVH over in OVZS voor de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Ook Cromvoirt sloot zich aan. Een bewuste keuze om als deze vijf dorpen samen te werken. Want ons bijzondere woon-/werkgebied onderscheidt zich van de meer stedelijke kernen Tilburg, Vught, Boxtel en Oisterwijk.

Bestuur

Het bestuur van OVZS bestaat uit:

 • Voorzitter: Martijn van der Heijden (06 4799 6523)
 • Secretaris/penningmeester: Patrick van Ravensteijn (0411 64 10 00)
 • Lid/PR & communicatie: Dianne Commissaris (06 2509 7811)
 • Lid/Beheer website: vacature
 

Ook is er een activiteiten commissie, bestaande uit:

 • Jacqueline Couwenberg
 • Marieke Jacobse
 • Lideweijde Laurense

Activiteiten bestuur

Activiteiten van het bestuur, de activiteitencommissie of afzonderlijke leden zijn onder andere :

 • Contacten leggen en onderhouden met partijen die voor ondernemers relevant zijn. Denk aan: gemeentes (gezien ons ledenbestand zijn dat m.n. Vught en Oisterwijk) en andere ondernemerscollectieven in de regio.
 • De ondernemers als geheel zichtbaar te maken voor de inwoners van de dorpen. Bijvoorbeeld door te publiceren op social media (Facebook), op lokale internetforums en in (papieren) dorpsbladen. Ook kunnen (dorps)specifieke campagnes worden  georganiseerd.
 • Jaarlijks 5 à 6 activiteiten organiseren. Hierbij ontmoeten ondernemers (en hun partners) elkaar en delen ervaringen. Samenwerken start immers met elkaar leren kennen en vertrouwen.
 • Het bieden van een netwerk van lokale ondernemers en experts van buiten de vereniging waarbij relevante wettelijke of regionaal-maatschappelijke zaken worden gedeeld.

Bestuursleden

Martijn van der Heijden

Voorzitter

Patrick van Ravensteijn

Penningmeester

Dianne Commissaris

Lid

Contactpersonen Winkeliers

Edwin Pijnenburg

Helvoirt (centrum)

Contactpersonen Gemeentes

John van Gemert

Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Vught

Vergunningen

APV/bijzondere wetten gemeente Vught

Inge Adriaansen-Cupido

Ondernemersloket Oisterwijk, gemeente Oisterwijk