Contactgegevens

Ondernemersvereniging Zeven Stromen
Oude Rijksweg 38
5268 BV Helvoirt
E-mail: info@ovzevenstromen.nl


KvK-nummer: 40220108
Rechtspersoon
RSIN: 805806180

Doel

Een vereniging draait niet zonder leden. Dus is het doel van Ondernemersvereniging Zeven Stromen om de (gemeenschappelijke) belangen van haar leden te behartigen en verbinding tussen partijen te stimuleren. Leden van de OVZS zijn actieve ondernemers die wonen en/of werken in de dorpen Biezenmortel, Cromvoirt, Esch, Haaren en Helvoirt.

Activiteiten

Belangen behartigen doet het bestuur, soms met hulp van enkele leden, door:

 • Contacten te leggen en te onderhouden met partijen die voor ondernemers relevant zijn. Denk aan: gemeentes (m.n. Vught en Oisterwijk) en andere ondernemerscollectieven in de regio.
 • De ondernemers als geheel zichtbaar te maken voor de inwoners van de dorpen. Ze publiceert regelmatig op Facebook, op lokale internetforums en in papieren dorpsbladen. In bijzondere tijden organiseert de vereniging campagnes.
 • Activiteiten te organiseren, 5 à 6 per jaar, waarbij ondernemers (en hun partners) elkaar ontmoeten, ervaringen delen en eventueel zaken doen. Samenwerken start immers met elkaar leren kennen en vertrouwen.
 • Een netwerk te bieden waarbinnen lokale ondernemers kunnen leren van elkaar en van experts van buiten de vereniging. Minimaal één keer per jaar organiseert de vereniging een Educatieve Avond. En relevante wettelijke of regionaal-maatschappelijke zaken deelt ze met haar leden.

Geschiedenis

Al bijna 50 jaar, sinds 1974, is er een ondernemersvereniging in deze groene regio tussen Tilburg en Den Bosch. De wettelijke voorganger van Ondernemersvereniging Zeven Stromen is de Ondernemersvereniging Haaren (OVH). Deze ontstond in april 1997 uit het samengaan van de ondernemersverenigingen uit Esch en Helvoirt met de ondernemersvereniging uit Haaren.

Ondernemersvereniging Zeven Stromen kreeg haar naam tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2021. De naam OVH was niet langer van toepassing op de vereniging, sinds de opheffing van de gemeente Haaren per 1 januari 2021. De leden hadden twee jaar eerder al in meerderheid besloten om de ondernemersvereniging niét op te heffen. Anno 2023 heeft de vereniging 104 leden.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Martijn van der Heijden (06 4799 6523)
 • Secretaris/penningmeester: Patrick van Ravensteijn (0411 64 10 00)
 • Lid/PR & communicatie: Dianne Commissaris (06 2509 7811)
 • Lid/Beheer website: vacature
 

Ook is er een activiteiten commissie, bestaande uit:

 • Jacqueline Couwenberg
 • Marieke Jacobse
 • Lideweijde Laurense

Bestuursleden

Martijn van der Heijden

Voorzitter

Patrick van Ravensteijn

Penningmeester

Dianne Commissaris

Lid

Contactpersonen Winkeliers

Edwin Pijnenburg

Helvoirt (centrum)

Contactpersonen Gemeentes

John van Gemert

Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Vught

Vergunningen

APV/bijzondere wetten gemeente Vught

Inge Adriaansen-Cupido

Ondernemersloket Oisterwijk, gemeente Oisterwijk