Nieuws over de toekomst van de OVH

Graag brengen we jullie op de hoogte van enkele grote wijzigingen in de organisatie van onze vereniging. De leden die aanwezig waren tijdens de Algemene Leden Vergadering op 1 juli 2021 hebben hier in meerderheid mee ingestemd.

Als eerste, de nieuwe naam van onze vereniging. Dat is geworden: Ondernemersvereniging Zeven Stromen, afgekort tot OVZS (uit te spreken als OVzevenS). Hiermee willen we het landelijke, groene karakter van het woon-/werkgebied van onze vereniging benadrukken. Zo onderscheiden we ons van de meer stedelijke kernen Vught, Oisterwijk, Tilburg en Boxtel. En we spreken er de ambitie mee uit om te blijven werken aan een levendig en dynamisch ondernemersklimaat in onze mooie dorpen.

Als tweede stemden de leden in met ons voorstel om ondernemers uit Cromvoirt te verwelkomen in onze vereniging. Het bestuur zal volgend jaar leden gaan werven in dat dorp.

Als derde is besloten dat OVZS na 1 januari 2023 zowel een netwerk- als een belangenvereniging kan zijn. Netwerk- én belangenvereniging is zij voor de leden waarvoor het bestuur contact onderhoudt met de gemeente waarin deze leden wonen en/of werken. Netwerkvereniging is ze voor de leden waarvoor het bestuur géén contact onderhoudt met de gemeente waarin deze leden wonen en/of werken. Wat houden beide begrippen in?

  • Belangenvereniging: het bestuur treedt op als contactpersoon richting de gemeente en brengt algemene vragen, bezwaren of wensen van ondernemers ter tafel bij de beleidsmedewerker Economische Zaken. Andersom werkt het ook zo: de beleidsmedewerker houdt het bestuur op de hoogte van belangrijke zaken en polst of er belangstelling is voor gemeentelijke initiatieven die ondernemers betreffen. Het bestuur neemt ook deel aan regulier overleg met de wethouder Economische Zaken. Om de belangen van leden van de OVZS uit een bepaald dorp te kunnen behartigen, dienen er minimaal twee ondernemers vanuit dat dorp zitting hebben in het bestuur van OVZS. Op dit moment is dit alleen zo voor het dorp Helvoirt.
  • Netwerkvereniging: het bestuur organiseert activiteiten, biedt een platform voor ondernemers om elkaar te ontmoeten en draagt zorg voor het bevorderen van het ondernemersklimaat.

 

Help jezelf, help ons

Als bestuur willen we graag een belangenvereniging voor al onze leden blijven. Samen staan we immers sterker richting de gemeentes. Maar we kunnen dit niet alleen. Op dit moment zijn we met zijn drieën. We hebben echt versterking nodig! Er is minimaal één extra ondernemer die woont en/of werkt in Haaren nodig om het contact met de gemeente Oisterwijk te kunnen blijven onderhouden. En om de contacten met Boxtel en Tilburg te leggen en onderhouden zijn er ten minste twee ondernemers uit Esch, respectievelijk Biezenmortel nodig.

  • Wie zoeken we? Iemand die zijn/haar dorp goed kent of beter wil leren kennen én graag iets doet voor en met collega ondernemers.
  • Voor welke functie? Algemeen bestuurslid, vnl. activiteiten organiseren. Websitebeheer is ook welkom, maar geen must.
  • Hoeveel tijd vraagt dit? We vergaderen ca. 6 keer per jaar 90 minuten. Jouw deelname aan de activiteiten is fijn, maar hoeft niet elke keer. Het overige werk achter de schermen vraagt ca. 2 uur per maand.
  • Wat krijg je er voor terug? Waardering van de leden, allerlei ‘weetjes’ vanuit de dorpen en de gemeentes, leuke contacten met collega ondernemers, 1 keer per jaar een gezellig etentje met het bestuur. En wie weet ooit een lintje ;-).

Help jezelf, help ons … en meld je aan via info@ovh.nu of bel Martijn (06 4799 6523), Dianne (06 2509 7811) of Patrick (0411 64 10 00).