Participatiebijeenkomsten Gemeente Vught

Een sterk en duurzaam economisch ondernemersklimaat met ruimte voor diversiteit en oog voor kansen. Dat is het doel van de nieuwe economische visie van de gemeente Vught. Graag nodigen we u, ondernemers en maatschappelijke organisaties, uit om samen tot een economisch beleid te komen, waar ondernemers en inwoners wel bij varen.

Bijeenkomsten voor ondernemers

De gemeente Vught nodigt u als ondernemer of betrokkene vanuit uw vakgebied uit om deel te nemen aan één of meer van de vier bijeenkomsten voor de economische visie. Daarmee kunt u een bijdrage leveren aan onze economische toekomst. De bijeenkomsten zijn in september en
hebben allemaal een eigen thema:

• 13 september: bedrijventerreinen
• 14 september: winkelgebieden
• 20 september: recreatie en toerisme
• 21 september: buitengebieden

Elke bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur. De locatie is Kettingweg 7B, te Vught. Dat is het gebouw van de gemeentelijke buitendienst. U bent er van harte welkom.

Aanmelden
Bent u erbij? Fijn! Meld u dan aan vóór zaterdag 10 september aan via ondernemer@vught.nl.
Geef aan bij welke bijeenkomst – of bijeenkomsten – u aanwezig bent. Op www.wijinvught.nl  vindt u meer informatie over de diverse ondernemersbijeenkomsten, het tijdspad van de economische visie en de startnotitie die de gemeenteraad op 31 maart heeft vastgesteld.

De economische visie
In de startnotitie is de wens om te komen tot een sterk en duurzaam ondernemersklimaat al aangekondigd. We werken graag samen aan deze visie met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bij u zit immers veel kennis, creativiteit en ervaring om het economisch beleid vorm en inhoud te geven, draagvlak te creëren en de ideeën in praktijk te brengen.

Wat horen we graag van u?
De ondernemersbijeenkomsten bieden de kans om samen de economische kansen en uitdagingen voor de komende tien jaar te bespreken. En om tot het inzicht te komen wat er meerwaarde creëert voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Voor elk thema een bijeenkomst
We willen dat de visie concreet beleid en acties bevat om richting te geven aan de economische (door)ontwikkeling van onze mooie gemeente. Om tot goede aanpak te komen, werken we met de vier vermelde economische thema’s: bedrijventerreinen, winkelgebieden, recreatie en toerisme en buitengebieden. Elke thema heeft zijn eigen bijeenkomst.

Meer weten?
Wilt u informatie over deze uitnodiging, het aanmelden of de ontwikkeling van de economische visie? Neemt u dan contact op met Rick IJkhout via telefoonnummer 073 65 80 680 of mail naar r.ijkhout@vught.nl.

Graag tot in september!

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

M.F.H. du Maine,
Wethouder